Admin

2023-01-29 12:03:35

QUY TRÌNH MUA VIA

Bước 1 : Nạp tiền vào tài khoản như hướng dẫn ở phần "Nạp tiền"

Bước 2 : Mua loại via anh em cần trên site

Bước 3 : Vào phần "Đơn Hàng Đã Mua"  và tải file tài khoản về

Bước 4 : Tạo Chrome mới và đăng nhập bằng m.facebook.com 

Bước 5 : Vào đá hết thiết bị cũ ra để tránh bị checkpoint phê duyệt thiết bị

CHÚ Ý ĐƠN HÀNG CHỈ ĐƯỢC BẢO HÀNH 30 PHÚT SAU KHI MUA. 

QUY TRÌNH NUÔI VIA

Bước 1 : Ngâm via ở dạng web m.facebook.com từ 30 phút - 1 tiếng

rồi chuyển sang www.facebook.com  (lưu ý không log out ra rồi log in lại)

Bước 2 : Cho via tương tác (like dạo, comment, xem watch .. ) từ 15-30 phút

Bước 3 : Vào thay đổi thông tin via (pass via, pass hotmail) như thường hoặc bằng Fb.com/hacked

Bước 4 : Tiếp tục cho via tương tác từ 2-3 ngày cho via cứng và quen 

Bước 5 : Sau đó anh em có thể sử dụng via như thường, nếu có bị checkpoint thì sẽ là dạng mở được

Settings

Thiết lập bố cục giao diện theo sở thích của bạn

Color Scheme

Choose the perfect color mode for your app.


RTL Mode

Switch your language direction


Fluid Layout

Toggle container layout system


Vertical Navbar Style

Switch between styles for your vertical navbar

See Documentation

Settings